Föreläsningar

”Korgcykling, korv och karameller”
Vår mest populära inspirationsföreläsning där Carina Eldåker och Carina Engqvist generöst delar med sig av sin företagsresa och hur de skapat hållbara upplevelser i besöksnäringen och byggt upp varumärket Cykla i Filmlandskapet Småland. Utgångspunkten är det lokala kulturarvet och förhållningssättet gräv där du står. De båda entreprenörerna är med sina exempel övertygade om att arbetssättet är applicerbart på varje plats, där människor vill samarbeta och skapa utveckling tillsammans. Företaget startade 2019 och blev redan 2022 nominerad till Stora Turismpriset i Sverige.

Vi skräddarsyr föreläsningar och workshops efter önskemål: hållbarhet, projektarbete, lokala utveckling, näringslivsutveckling, smakupplevelser, natur- och kulturturism, värdskap etc.
Se exempel på tidigare uppdrag nedan. Vi kommer gärna och föreläser hos er i en spännande utomhus- eller inomhusmiljö, om ni inte väljer att komma till oss och en rullande föreläsning med cykeln som transportmedel. Vi kan även mötas digitalt.

image
image

”Carina och Carina gav oss en inspirerande föreläsning som visade på vad två engagerade personer kan skapa utifrån att tillsammans utforska de möjligheter som finns i närmiljö. Efter föreläsningen påbörjades ett informellt samtal mellan företagarna om hur de skulle kunna samverka för att ytterligare stärka Åsnen- områdets attraktionskraft.  Tack för en inspirerande kväll”

Annika ordförande för Destination Åsnen ideell förening”

 

”Carina Eldåker och Carina Engqvist föreläste hösten 2023 kring ”Så arbetar vi med målgrupp i våra produkter” i det digitala utbildningsprogrammet ”Skapa hållbara och unika måltidsupplevelser”. De tillför mängder av inspiration, energi och framförallt konkreta och handfasta tips om hur man kan både skapa en autentisk produkt med smak av platsen men även hur man målgruppsanpassar både upplevelsen och leveransen. Föreläsningen var mycket uppskattad av deltagarna!”

Eva Jilkén Nordic Food Tourism AB

 

 

logo
TUFF nätverksledning TUFF står för Tillväxt och Utveckling För Företagare och är ett nätverk för soloföretagare. Som nätverksledare arrangerar Eldåker & Engqvist allt från studiebesök och träffar till företagsmässor med syfte att skapa möjligheter till nätverkande, social hållbarhet och affärsnytta. Nätverket startades om ett leaderprojekt, TUFF Landsbygd, där vi var projektledare. Nätverket ingår nu i Eksjö.nu:s ordinarie utbud för medlemmar.
logo
Produktutveckling Förutom våra egna cykelturer och vandringar skapar vi gärna hållbara produkter och nya reseanledningar tillsammans med besöksnäringskollegor. Tillsammans med Wallby Säteri, Trakt Forest Hotel och Outdoor Experience Småland har vi tagit fram veckopaketet "Vårt bästa Småland". I samverkan med Astrid Lindgrens Näs och Filmbyn Småland har vi skapat gruppresan i Astrid Lindgrens Småland.
logo
Nyttig näringslivsutveckling Inom ramen för Eksjö.nu:s projekt Digitalisera Flera - för en hållbar framtid arbetade Eldåker & Engqvist med näringslivsutveckling för företag inom handel och besöksnäring. Projektet genomsyrades av hållbarhet, digitalisering och gränsöverskridande samverkan mellan företag i Eksjö och Vimmerby kommuner. Vårt motto, det ska vara enkelt, roligt och hållbart att uppleva Småland, genomsyrar även många av våra utvecklingsuppdrag.
logo
Mobil guidebyrå Inom ramen för projektet Den mobila guidebyrån skapade Eldåker & Engqvist under pandemin en mobil guidebyrå och turistinformation. Den cykelburna guidebyrån hade sin bas vid Filmbyn Småland, Mariannelund, och trampades till boendeanläggningar, besöksmål och events för att möta besökare på plats.
logo
Projektskrivning & redovisning Eldåker & Engqvist har gedigen erfarenhet av projektledning inom allt från näringslivs- förenings- och landsbygdsutveckling. Ibland finns vi med från start och deltar aktivt i skrivarprocessen, i andra fall kommer vi in i beviljade och till och med påbörjade projekt. Leadermetoden kan de på sina fem fingrar och de tillhör den sällsynta skara individer som tycker att projektredovisning är bland det roligaste som finns. Kontakta oss för coachning och rådgivning.
logo
Inflyttarservice och värdskap Som projektledare för Eksjö.nu:s projekt Förtur - framgångsrik medflyttarservice tog Eldåker & Engqvist på sig rollen som hela områdets värdskapsduo. Allt från medföljande partner till nyanställda militärer och utländska läkare introducerades i möjligheterna att bo, leva, verka och trivas i Eksjö kommun. Inom ramen för projektet gjordes en film för att marknadsföra området Eksjö, Vimmerby, Hultsfred. Klicka här för att komma till filmen.
logo
Konceptutveckling besöksnäring Under 2020 tog Eldåker och Engqvist fram sju unika vandringar till sina favoritplatser i närheten av Filmbyn Småland i Mariannelund. Vandringarna erbjöds under pandemin som självguidade turer. Sedan 2024 ingår Sju sagolika utflykter i Cykla i Filmlandskapets utbud av guidade vandringsturer, med fokus på natur-, kultur- och smakupplevelser. Klicka här för läsa mer.
logo
Kulturarv & ambassadörskap Varje guidad cykeltur är en resa genom det lokala kulturarvet. För den som föredrar att ta del av berättelsen utan att cykla delar Eldåker & Engqvist gärna med sig av anekdoter och berättelser från filminspelningsplatser och lokala historia i föreläsningsform. I projektet Tillsammans Filmbyn genomfördes bland annat kulturarvsföreläsningar för ungdomar i årskurs 8 och 9.
logo
Press- och agentresor Eldåker & Engqvist tar varje vår, sommar och höst emot svenska och utländska journalister och agenter inom resebranschen. De bemöts alltid med ett gott värdskap och vi tar alltid tillfället i akt att berätta om kollegor, leverantörer och samarbetspartners och sälja in hela området. Det är ett sätt att bidra till flera reseanledningar, fler gästnätter och en stärkt lokal ekonomi.