Allmänna villkor & GDPR

Allmänna villkor
Du cyklar på egen risk.

Cyklar och övrig utrustning uthyres endast mot uppvisande av giltig legitimation i samband med utlämning.

Uthyraren levererar cykel och övrig utrustning i gott skick. Hyrestagaren intygar att man erhållit hyrd cykel i gott skick och återlämnar hyresobjekten i samma skick som vid utlämnandet.

Hyrestagaren ansvarar för skador på cykel och övrig utrustning. Vid eventuell skada ska hyrestagaren betala reparationskostnad och materialkostnad. Skadeersättning ska betalas vid återlämnandet av cykel och övrig utrustning, eller enligt överenskommelse.

Om cykel eller övrig utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden ersätter hyrestagaren uthyraren med fulla värdet av det stulna.

Hyrestagaren ansvarar vid skador som drabbar tredje man.

Uthyraren tar inget som helst ansvar för person- eller klädskada som eventuellt kan uppstå under hyrestiden.

Avbokning ska ske senast kl. 12 dagen före bokad tid. Avbokning sker i bokningsprogram alternativt genom att kontakta oss på info@cyklaifilmlandskapetsmaland.se

Hantering av personuppgifter/GDPR
Vid bokning i vårt bokningssystem samlar vi och behandlar personuppgifter från dig för att slutföra din bokning.

image