Projektet Cykla i filmlandskapet Småland

Cykla i filmlandskapet Småland har beviljats stöd från Astrid Lindgrens Hembygd för att ta fram cykelturer i gränstrakterna mellan Eksjö och Vimmerby kommuner, för att synliggöra dessa och för att skapa nätverk för att stärka besöksnäringen i området. Jordbruksverket har ännu inte tagit det slutgiltiga beslutet men projektet har startat på egen risk.