Projektet Cykla i filmlandskapet Småland

Cykla i filmlandskapet Småland har genom stöd från leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd tagit fram cykelturer i gränstrakterna mellan Eksjö och Vimmerby kommuner. I projektet ingick även att synliggöra turerna och skapa nätverk för att stärka besöksnäringen i området. Projektets aktiviteter har syftat till att skapa en cykeldestination som blir till nytta för många.