Cykla i Filmlandskapet nominerade till Stora Turismpriset

Vi är oerhört stolta och glada över att vara en av de 21 nominerade i Sverige till Stora Turismpriset 2022! Priset delas ut av Tillväxtverket och i kriterierna ingår att jobba innovativt, hållbart och lärande med att utveckla och stärka besöksnäringen.

Motivering:

I en trakt där svensk barnfilm har blivit en del av kulturarvet har företaget sett möjligheterna att genom cykelpaket levandegöra och koppla ihop Astrid Lindgrens älskade filmskatt med småländsk natur på ett lättillgängligt, attraktivt och hållbart sätt. Cykelturerna som utgår från Filmbyn, har fokus på att uppleva så mycket som möjligt, snarare än att vara framme snabbt. Omsorg läggs såväl på det kulturella arvet som de små detaljerna för att gästerna ska få en upplevelse för livet. Turerna går förbi inspelningsplatser som Katthult och Bullerbyn, men även andra besöksmål och lokala företagare lyfts fram längs vägen.

Genom att slå ihop det gamla med det nya har de skapat en helt ny produkt som tidigare inte funnits på marknaden och som tack vare elcyklar tilltalar en bred målgrupp, från barn till pensionärer. De har inte bara bidragit till att Filmbyn har fått ett bredare utbud utan har även lyft upp hela platsen Mariannelund. Ett led i att finansiera verksamheten är reklamplatser för lokala företag på cyklarna. På så sätt har de fått övriga näringar att engagera sig för besöksnäringen och lyfta traktens stolthet. De säljer även kartor och hyr ut cyklar till de som själva vill cykla eller vandra i filmbygden.

Grundarna är två kvinnor, Carina och Carina, som startat verksamheten i en del av landet där kvinnligt företagande är erkänt för lågt. De har inspirerat andra att tänka i nya banor och att våga prova nya koncept. De har stärkt företag i trakten och lyfter fram deras produkter såsom till exempel alkoholfri öl, Mariannelunds karameller och lokalproducerad mat. De har också gått utanför sitt eget närområde och arbetar ihop med boendeanläggningar som Wallby Säteri för att bredda sitt utbud.

Klicka här för att läsa mer om priset och övriga nominerade!