Kulturarvsdagen 2022

Att levandegöra vårt lokala kulturarv är grunden i vår verksamhet. Vår ambition är förutom att bevara, sprida och tillgängliggöra, också att använda och utveckla arvet från  tiden då filmerna om Emil i Lönneberga spelades in i Mariannelund på 1970-talet. En filminspelning som engagerade en hel bygd och där platserna och människorna bidrog till resultatet. Filmer som fortfarande, efter 50 år, älskas av barn och vuxna, både i Sverige och utomlands.

Att vi gör det hållbart är självklart. Med cykeln som transportmedel tar vi oss mellan inspelningsplatserna och delar med oss av lokala filmhemlisar som alla som sett filmerna kan relatera till. Vi använder enbart småländska leverantörer, oavsett om det gäller inköp av cyklar eller det lokala mathantverk som vi bjuder på längs turen. På pakethållaren finns alltid småländskt återbruk i form av en hederlig trasmatta gjort av uttjänta textilier. När det var dags att välja picknickfilt var valet enkelt!

Det är en ära för oss på Cykla i Filmlandskapet Småland att vara en del av Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdagar just i år – när temat är hållbart kulturarv.

Söndagen den 11 september kör vi den guidade turen ”Korgcykling, korv & karameller”. Boka din plats här!