Flaggar för samarbete

Tre besöksnäringsföretag är starkare än ett! Därför har Spilhammars Camping, Filmbyn Småland och Cykla i Filmlandskapet börjat samverka. Som en symbol för samarbete vajar nu de tre företagens flaggor vid rastplatsen utmed riksväg 40.

Spilhammars Camping har en lång tradition och drivs sedan 14 år tillbaka av Johan Durkstra. 2017 öppnade Filmbyn Småland, där Katja Roselli blev verksamhetschef i fjol och då även satsade på köttbullerestaurang. Cykla i Filmlandskapet erbjuder cykelturer till filminspelningsplatserna i området sedan 2020 och drivs av Carina Eldåker och Carina Engqvist. De har alla sin bas i samma område och har under våren tittat på gemensamma utvecklingsmöjligheter.
– Vill man ha en levande landsbygd får man också vara med och bidra. Vi har ett ansvar och det vill vi ta. Men vi är beroende av varandra och andra aktörer i området för att lyckas, säger Carina Eldåker.

Trendspaningar av turismens utveckling under och efter pandemin visar att svenskarna fortsätter att semestra inom landet. En annan tydlig trend är att aktiviteter blir allt viktigare.

-Vi bygger den här destinationen gemensamt. Tillsammans kan vi erbjuda boende, mat och aktiviteter för flera dagar, säger Johan Durkstra, ägare till Spilhammars Camping.

Hittills har företagen bland annat tagit fram ett gemensamt paket som omfattar boende, kanotpaddling, cykling, vandring och museibesök. Paketet kommer att lanseras på företagens hemsida.

För att manifestera samarbetet har de tre företagen nu hissat varsin flagga utanför Filmbyns parkering. Flaggstängerna ägs av Spilhammars Camping, som tidigare hissat sin egen flagga, den svenska och den småländska. Nu har de två senare blivit utbytta mot Filmbyns färgglada fana samt Cykla i Filmlanskapets vita logga mot grön bakgrund.

-För oss är både läns- och kommungränser oviktiga, vi jobbar lika mycket i Vimmerby kommun som i Eksjö. Men det känns högtidligt att just dessa flaggor är det första som möter besökare till Eksjö kommun och till Jönköpings län, säger Carina Engqvist.

Med tanke på utomhustrenden är platsen enligt de tre företagarna optimal och potentialen stor.

-Vår placering vid två vandringsleder, motionsspår och flera cykelturer gör att området är perfekt för naturupplevelser, säger Katja Roselli, som i år lanserar ”Sju sagolika utflykter”, sju vandringar till unika besöksmål i närområdet. Utflykterna startar och slutar vid Filmbyn Småland.

Vid Spilhammarsbadet, Spilhammars Camping möts Sevedeleden och Höglandsleden och precis utanför Filmbyn passerar cykelleden Astrid Lindgrenleden.